nvGeen enkel toernooi van deze omvang kan zonder sponsoren, zo ook het BSC Unisson O16-toernooi niet. Kleine sponsoren, grote(re) sponsoren, wij ontvangen uw bijdragen en/of ondersteuning met open armen.

Onze sponsormogelijkheden

Wilt U meer weten over de diverse sponsormogelijkheden, klik dan hier voor de sponsormenukaart voetbal en O16 toernooi, of ga naar onze sponsoringsite voor alle sponsormogelijkheden. Wilt U graag dat wij contact met U opnemen, stuur dan een mail naar sponsoring@bscunisson.nl of maak gebruik van ons contactformulier.

Sponsoravonden

Naast de gebruikelijke faciliteiten die wij onze sponsoren aanbieden, zoals vrij entree en een Vipbehandeling tijdens ons toernooi, organiseren wij minimaal 1 keer per jaar een extra activiteit voor sponsoren op uitnodiging. In januari 2014 was er een sponsoravond op de short-golfbaan van de Spielehof en op 5 juni was er een Sportcafé op De Grobbe o.l.v. Bert van Losser, bekend van RTV Oost. Op 21 mei 2015 was ex-international en begaafd drummer/percussionist Glenn Helder gastspreker tijdens de sponsoravond 2015. 1 juni 2017 was (toen nog) FC Twente trainer René Hake te gast, geinterviewd door AD journalist Eddy van der Ley.


ev

No tournament of this size can manage without sponsors. Neither the BSC Unisson U16 tournament. Small sponsors, big(ger) sponsors, we receive your contributions and/or support with open arms.

Our sponsorship opportunities

If you want to know more about the various sponsorship opportunities, click here for the  (U16)-tournament sponsor menu, or click here for general sponsorship (both in Dutch). If you like us to contact you, please send an email to sponsoring@bscunisson.nl or use our contact form. As you prefer, we like to answer you in Dutch, English or German.

Sponsor evenings

Besides the usual facilities we offer our tournamentsponsors, such as free entrance and a VIP-treatment during our tournament, we organize two times a year additional activities especialy for sponsors, on invitation. In January 2014 there was a sponsor evening on the short golfcourse of Spielehof. June 5th there was a Sportcafe on the Grobbe, conducted by Bert van Losser, known from the regional broadcasting station RTV Oost. May 21, ex-international en famous drummer/percussionist Glenn Helder was our guest during the 2015 sponsor-evening.  On june 1 (former) FC Twente trainer René Hake was our guest, interviewed bij AD journalist Eddy van der Ley.