bscutenue

Het tenue van BSC Unisson bestaat uit een donkerblauw/donkerrood verticaal gestreept shirt, donkerblauwe broek en donkerblauwe/donkerrode verticaal gestreepte kousen.

Om de uniformiteit te waarborgen is er een kledingfonds opgericht. Vanuit dit fonds worden de tenues centraal ingekocht.

Kledingfonds reglement

BSC Unisson heeft m.i.v. het seizoen 2011-2012 een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder spelend voetbal lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan sportkleding (shirts, broeken en sokken) te kunnen kopen. Deze verplichte bijdrage wordt jaarlijks geïnd. Kijk op de pagina lidmaatschap voor de bijdrage.

De kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor aanvang van ieder seizoen, via de leiders, aan de leden in bruikleen gegeven.

Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid belast met het kledingfonds.

Aangezien de sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

1  De kleding dienen de clubkleuren te bevatten en de uitvoering van kleding wordt bepaald door het hoofdbestuur, waarbij de inhoud van het huishoudelijk reglement aangaande de kleding in acht wordt genomen.

2  De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van BSC Unisson worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuurslid belast met het kledingfonds toestemming is gegeven.

3  Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

4  Zonder toestemming van het Bestuur mogen op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke.

5  De elftallen zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van de shirts.

6  In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuurslid belast met het kledingfonds.

7  Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.

8  Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de leider te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

9  Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij het bestuurslid belast met het kledingfonds. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuurslid belast het kledingfonds. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

10 Aan het einde van het seizoen wordt de kleding gecontroleerd op volledigheid. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler, c.q. ouders of verzorgers.

11 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid belast met het kledingfonds in overleg met het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van BSC Unisson in haar vergadering van 5 september 2011.