Op 29 december 2014 zijn, in navolging van de BSC Unisson voetballers en lopers die eind augustus 2014 de overstap hebben gemaakt, de Muziekvereniging Unisson en De Dorpsraad verhuisd naar De Zweede. Onderstaand meer over onze nieuwe noabers (buren/medebewoners) op De Zweede:

  • De Wijkagent
  • De Dorpsraad
  • MV Unisson

De wijkagent

Wekelijks spreekuur in Boekelo:
Maandag: 18:30 – 19:30 uur (behalve in de schoolvakanties)
Locatie: Sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275 te Boekelo

De huidige wijkagent, Wilfried Bossink, is op de volgende wijze te bereiken:

Meer info op https://www.facebook.com/boekelowijkagent/.

De Dorpsraad

logo orgineel dorpsraadDe Dorpsraad Boekelo bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit het werkgebied. Deze vertegenwoordigers worden minimaal eens per 4 jaar gekozen door alle personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in het werkgebied van de Stichting. In principe worden de verkiezingen tegelijk gehouden met de verkiezingen voor de Gemeenteraad Enschede.

 

Klik hier voor de website van De Dorpsraad Boekelo.

Stichting Dorpsraad Boekelo

De Stichting Dorpsraad Boekelo heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het onderhouden van contacten met bewoners, bewonersgroepen en overheden door middel van het houden van openbare vergaderingen waarbij de inwoners van het werkgebied hun visie op het te voeren beleid geven
  • Inwoners van het werkgebied van relevante informatie voorzien door middel van onder andere een dorpsblad, website, openbare vergaderingen en het organiseren van themabijeenkomsten
  • Het mobiliseren en kanaliseren van de inspraakmogelijkheden van de inwoners alsmede het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures om zo op te komen voor het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied
  • Overleg te voeren met bestuurders en ambtenaren

De Dorpsraad Boekelo bestuurt de Stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting.

Openbare vergaderingen Dorpsraad

De openbare vergaderingen van De Dorpsraad vinden elke 3e dinsdag van de maand plaats in het nieuwe onderkomen op De Zweede, Boekelosestraat 275 in Boekelo, aanvang 20.00 uur. Zie ook onze agenda.

Volg de Stichting Dorpsraad Boekelo ook op facebook: https://www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo

 


Muziekvereniging Unisson

mvunisson2

MV Unisson is opgericht in 1895 en nog steeds een actieve vereniging met diverse optredens per jaar. De vereniging heeft u van alles te bieden, zoals muzieklessen op een muziekinstrument naar keuze, samenspelen in de blokfluitgroep, het leerlingenorkest, het harmonieorkest en/of de drumband. Verder organiseren en verleent zij haar medewerking aan diverse activiteiten in Boekelo (gemeente Enschede).

Klik hier voor de website van Muziekvereniging Unisson.

Muziekvereniging Unisson is een vereniging die muzikaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast vindt zij plezier in het muziek maken en gezelligheid een must!

Repetities harmonieorkest:

De repetities van het Harmonieorkest van MV Unisson vinden elke vrijdag plaats in het nieuwe onderkomen op De Zweede, Boekelosestraat 275 in Boekelo.

Volg Muziekvereniging Unisson ook op facebook: https://www.facebook.com/MV-Unisson-271943342853791

 

BSO De Zweede

ske1BSO de Zweede is onderdeel van kindercentrum Boekelo Centraal en is gevestigd op het sportcomplex De Zweede. Door de unieke ligging van deze BSO hebben de kinderen volop de mogelijkheid om buiten te spelen en worden er sportieve activiteiten georganiseerd door de BSO in en rond De Zweede Hierbij wordt gebruik gemaakt  van de hardloopbaan, de voetbalvelden, het nieuwe pannaveld met omheining en natuurlijk ook het dichtbijgelegen bos.

Locatie De Zweede:

Wilt u deze locatie bekijken, dat kan altijd. Maakt u dan een afspraak met de teamleider Marije Horsey, tel. 053-7370173.

Contact informatie:

Telefoon: 053-4800020
Email: BSOZweede-ske@kinderopvanghumanitas.nl
Website: www.humankind.nl/vestigingen/boekelo/bso-de-zweede